bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
CiberOT Ciberseguretat en Entorns d'Operació
Tots els mòduls del cicle
manual_d_estil_bytes.cat

Manual d'estil de la wiki bytes.cat

Pots introduir-te a la sintaxi de Dokuwiki aquí.

També tens aquí una xuleta ràpida de Dokuwiki.

Bytes.cat té 2 objectius primordials:

 • Publicar continguts col·laboratius
 • Compartir continguts personals

Aquest manual només cobreix la part de PUBLICACIÓ, que la implementem mitjançant una wiki (Dokuwiki per votació al canal de Telegram “Portal per compartir”).

Barra lateral

La barra lateral o sidebar de bytes.cat té un cercador de totes les pàgines de la wiki indexades amb les etiquetes abans descrites. Quan creeu un nou article no cal que l'inclogueu enlloc ni cal fer cap link des de la barra lateral, simplement etiqueteu-lo correctament amb el cicle, mòdul professional i unitat formativa.

Etiquetatge de les pàgines

El sistema de categorització està inspirat en el descrit en aquest projecte d'etiquetatge i indexació de pàgines de professors d'FP d'informàtica:

https://profesinformatica.github.io/FpInfor/

Utilitzarem, doncs, la mateixa nomenclatura de tags: #Smx #DawMp01 #AsixMp08Uf2 …

Etiquetage Dokuwiki

Per etiquetar un article adequadament cal incloure una primera línia (o a qualsevol lloc del document, però preferentment prop de l'inici) amb el control TAG:

{{tag> tag1 tag2 tag3 ... }}

Un exemple més concret:

{{tag> apache webserver servidorweb www web http https serveis #FpInfor #Daw #DawMp08 #DawMp08Uf01 #Asix #AsixMp08 #AsixMp08Uf02 #Smx #SmxMp07 #SmxMp07Uf03 }}

Noteu que:

 • Hi ha etiquetes lliures com apache, webserver, www, etc. dels temes que cregueu oportuns.
 • Hi ha etiquetes amb # i que ens permeten etiquetar segons la nomenclatura del projecte #FpInfor descrita més amunt, per cerca a motors genèrics com Google.
 • Convé etiquetar independentment el cicle (#Daw), el mòdul professional (#DawMp08) i les unitats formatives (#DawMp08Uf1, #DawMp08Uf01) pertinents perquè aparegui aquesta pàgina indexada en tots els cercadors de la barra lateral.

Normes generals

 • Tothom pot crear articles.
 • Tothom pot editar articles. Si algú no està d’acord, es parla i es desfà el canvi.

…fins aquí és el comportament estàndard d’una wiki…

 • El nom dels articles de pràctiques han de ser descriptius del contingut i exactes. Per exemple, no convé fer un article “Apache” sinó “Administració d’Apache2 sobre Debian” o “Instal·lació i configuració de ISC DNS sobre Ubuntu”
 • Els articles de teoria poden contenir noms més genèrics com “Servidor web”, “Correu electrònic” o “Arquitectura del backbone de la Internet”.
 • Per classificar per MPs i UFs ho farem mitjançant categories, ja que s’actualitzen quan creem un article i l’afegim a la categoria.
 • Es requeriran voluntàries per mantenir els continguts de cada MP, una coordinadora que vetlli per matenir aquest manual d’estil.
manual_d_estil_bytes.cat.txt · Darrera modificació: 2022/12/14 09:32 per enric_mieza_sanchez