bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
vagrant_bind9

Instal·lació i configuració del servei DNS a un servidor Ubuntu Server 20.04

Es proposa crear una màquina Vagrant per poder provar la instal·lació i funcionament d'un servei de DNS sistema operatiu Ubuntu 20.


Introducció

El servei de DNS (Domain Name System en català: sistema de noms de domini), la seva funció més important és traduir (resoldre) a noms entenedors per als humans els identificadors binaris (adreces IP) associats amb els equips connectats a la xarxa, amb el propòsit de poder localitzar i adreçar aquests equips mundialment. Quan parlem de sistemes de noms fem referència als registres que relacionen noms, pseudònims o àlies amb unes adreces IP. Un sistema de resolució de noms és un servei que ens permet consultar noms de la xarxa per a rebre adreces IP o adreces IP per a obtenir-ne noms de la xarxa.Els darrers anys,

EXERCICI 1: Creació de la màquina Vagrant, instal·lació de bind9 i prova de connexió

Per fer aquest l'exercici s'han de tenir nocions de Vagrant. Pots consultar aquesta pàgina Vagrant

 1. Crea una maquina Vagrant. Configura el Vagrantfile amb les característiques següents:
  • imatge d'Ubuntu Focal.
  • La maquina del VirtualBox s’anomenarà DNSserver.
  • Xarxa pública amb IP fixa
  • 1 GB de RAM.
  • Arranca la màquina i instal·la el bind9
  • Configura el servei DNS segons les següents instruccions:.
   • La nostra empresa disposa de 4 departaments amb 2 ordinadors de sobretaula cadascun.
  • A la sala de servidors tenim un servidor WEB i el servidor DNS.
  • Volem que el nostre domini intern sigui Nomempresa.lan (cadascú de vosaltres crearà el domini associat a la seva) i poder accedir a tots els ordinadors fent servir els noms de domini següents:
   • depNordB.Nomempresa.lan a on N és el número de departament i B és el número d'ordinador de sobretaula.
   • «www.Nomempresa.lan» i dns.Nomempresa.lan pels servidors..
  • Creeu els arxius de cerca directa i inversa i configureu-los per tal que funcioni l'esquema anterior i configureu un client per a què resolgui contra el nostre servidor DNS. Trieu i assigneu les adreces IP al vostre criteri.


Feu servir les eines named-checkconf i named-checkzone per a comprovar el resultat de la configuració


EXERCICI 2: Comprovació del correcte funcionament del servei de resolució DNS

Cerqueu a Internet com comprovar el correcte funcionament del servei de resolució DNS i comproveu la correcta resolució dels noms DNS creats al servidor (servidor i client per a cada zona), així com també la seva resolució inversa.


Consulteu les comandes nslookup i dig


EXERCICI 3: Registre MX

Cerqueu a Internet quines modificacions hauríem de dur a terme en els diversos fitxers de configuració de Bind si volguéssim incloure un servidor de correu associat a cadascuna de les zones que hem creat.


Aquest registre serà necessari quan fem el servidor de correu.


vagrant_bind9.txt · Darrera modificació: 2022/07/15 08:39 per francisco_garcia_carrasquilla