bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
teuton

Teuton

És un programari per a la correcció automàtica de sistemes.

La seva intenció és aplicar els conceptes dels tests unitaris utilitzats en el desenvolupament de programari, però per a infraestructura.

L'objectiu és que el professor no hagi de repetir les mateixes ordres en cadascuna de les màquines on els alumnes han fet les pràctiques, i al mateix temps, que l'alumne tingui un retorn de quins passos ja té fets i quins no.

Resumint molt, el que fa aquesta aplicació és connectar-se a una màquina per ssh (on l'alumne ha fet la pràctica) i allà executar una sèrie d'ordres (qualsevol cosa que puguis fer des del bash) i comparar el resultat amb el patró que vulguis. Per tant, pots fer un «test» que sigui executar l'ordre «service apache2 status» i mirar si en el resultat apareix la paraula «running», o l'ordre «ls /var/wwww/» i mirar si apareix la paraula index.html

Això no obstant, també es poden fer coses molt més elaborades com connectar-se a una bd i comprovar que existeix una taula o validar la configuració del tallafoc o …

Descarrega i instal·lació

Està tot explicat a la web oficial https://github.com/teuton-software/teuton

Exemple bàsic

Estic començamnt a utilitzar-lo i ja posats poso la documentació dels primers passos aquí, ja que trobo que la configuració inicial no és trivial.

Cada test de Teuton està format principalment per un fitxer amb extensió .rb

Un fitxer rb bàsicament té dues parts:

 1. Definició dels tests
 2. Execució i exportació de dades

Una vegada es creen test més complexes aquests dos apartats es poden separar. En un fitxer tenir els tests i en l'altra l'execució i exportació. Això també facilita reaprofitar tests (per exemple,validar la configuració bàsica (hostname, usuaris, permisos, serveis que sempre han d'estar correctes)

Fitxer start.rb

Ara definim un test que conté dues proves. La primera comprova que existeix una carpeta i el segon comprova que aquesta carpeta conté un fitxer de nom «index.html». I a continuació es defineix que es farà, en aquest cas s'executaran els tests i s'exportaran les dades.

group "Existeixen els fitxers i les carpetes" do
 
 target "carpeta test"
 run "ls -l ./test"
 expect "total"
 
 target "carpeta test i fitxer index"
 run "stat ./test/index.html"
 expect "Size"
 
end
 
play do
 show
 export
end

Resultats i carpeta "./var"

Aquest test, una vegada executat comprovarà que en la màquina actual, i en el directori on s'executi teuton existeix una subcarpeta «test» que conté un fitxer index.html. La nota total és la suma ponderada de tots els tests.

Si l'executem en un directori on existeixi la carpeta test, però el fitxer es digui «Index.html» i no «index.html» ens donarà una nota de 50/100, tal i com es pot veure a continuació

A part de les dades que ens mostra a l'executar-se, Teuton també crea una subcarpeta ./var amb un resum del que ha fet. La carpeta conté:

 1. resume.txt amb la mateixa informació que ens ha mostrat a l'executar-se
 2. moodle.csv amb dades per importar al moodle (sense comprovar encara…)
 3. case-01.txt amb dades concretes de l'execució, tal i com es pot veure a continuació

Exemple pràctic per una classe

A continuació configurarem un test per que faci la comprovació a tots els ordinadors dels alumnes. Per fer-ho haurem de definir un nou fitxer, config.yaml, on indicarem les IP's de les màquines així com aquelles variables que puguem necessitar.

teuton.txt · Darrera modificació: 2022/01/12 23:17 per pere_ermengol_bota_arque