bytes.cat

La wiki d'FP d'informàtica

Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ASIX Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Implantació de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP02 Gestió de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Fonaments de maquinari
Totes les UFs del modul
MP06 Administració de sistemes operatius
Totes les UFs del modul
MP07 Planificació i administració de xarxes
Totes les UFs del modul
MP08 Serveis de xarxa i Internet
Totes les UFs del modul
MP09 Implantació d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP10 Administració de sistemes gestors de bases de dades
Totes les UFs del modul
MP11 Seguretat i alta disponibilitat
Totes les UFs del modul
MP12 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP14 Projecte
Totes les UFs del modul
DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació bàsica
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Accés a dades
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament d’interfícies
Totes les UFs del modul
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils
Totes les UFs del modul
MP09 Programació de serveis i processos
Totes les UFs del modul
MP10 Sistemes de gestió empresarial
Totes les UFs del modul
MP11 Formació i orientació laboral
Totes les UFs del modul
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP13 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
MPDual Mòdul Dual / Projecte
DAW Desenvolupament d’aplicacions web
Tots els mòduls del cicle
MP01 Sistemes informàtics
Totes les UFs del modul
MP02 Bases de dades
Totes les UFs del modul
MP03 Programació
Totes les UFs del modul
MP04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Totes les UFs del modul
MP05 Entorns de desenvolupament
Totes les UFs del modul
MP06 Desenvolupament web en entorn client
Totes les UFs del modul
MP07 Desenvolupament web en entorn servidor
Totes les UFs del modul
MP08 Desplegament d'aplicacions web
Totes les UFs del modul
MP09 Disseny d'interfícies web
Totes les UFs del modul
MP10 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP12 Projecte de síntesi
Totes les UFs del modul
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Tots els mòduls del cicle
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
Totes les UFs del modul
MP02 Sistemes Operatius Monolloc
Totes les UFs del modul
MP03 Aplicacions ofimàtiques
Totes les UFs del modul
MP04 Sistemes operatius en xarxa
Totes les UFs del modul
MP05 Xarxes locals
Totes les UFs del modul
MP06 Seguretat informàtica
Totes les UFs del modul
MP07 Serveis de xarxa
Totes les UFs del modul
MP08 Aplicacions Web
Totes les UFs del modul
MP09 Formació i Orientació Laboral
Totes les UFs del modul
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
Totes les UFs del modul
MP11 Anglès
Totes les UFs del modul
MP12 Síntesi
Totes les UFs del modul
CETI Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació
Tots els mòduls del cicle
git

Git

Sistema de control de versions o VCS iniciat per l'equip de desenvolupament del Kernel de Linux el 2007. Actualment és el sistema més utilitzat esdevenint un estàndard hegemònic.

Referències:


Videotutorial Git + Apache

Videotutorial per iniciar-se amb Git i Apache:


Comandes bàsiques

Les comandes imprescindibles per treballar amb Git son:

 • git clone: descarrega un repositori d'una URL.
 • git commit: guarda modificacions en el sistema de versions.
 • git push: puja els canvis realitzats al repositori original des d'on s'ha creat (clonat) el repositori local.
 • git pull: actualitza (descarrega) els canvis que hi hagi als remotes configurats.
 • git add: afegeix nous arxius al repositori. Si creem arxius a la nostra carpeta no n'hi ha prou perquè s'afegeixin al sistema de versions. Cal fer el git add explícitament. La versió més habitual és afegir tots els arxius que hi ha a la carpeta:
  $ git add .

I tingueu en compte que hi ha alguns arxius importants:

 • .git/config: arxiu amb les configuracions de correspondència dels repositoris remots i branques.
 • .gitignore: arxiu que indica quins arxius o carpetes NO s'han de pujar al fer git add . Molt útil per arxius de producció amb contrasenyes i similars.


Primera pràctica amb Git

La situació més habitual és la de clonar un repositori existent, contribuir-hi afegint arxius o modificacions, i tornant a pujar els canvis.

Clonarem el projecte Welcome del grup de DAW del Esteve Terradas, on surten les fotos dels alumnes de desenvolupament que passen per l'institut, visualitzarem la web i afegirem la nostra foto i el nostre profile (arxiu HTML que es mostrarà quan cliquem sobre la foto).

Si ets alumne de l'Esteve Terradas pots seguir el tutorial tal qual, demanant al professor que t'inclogui a l'equip de treball del cicle, donant-li el teu nickname del Github.

Si no ets alumne del Terradas, pots clonar el projecte Welcome al teu compte de Github fent un FORK (busca el botó «Fork» a dalt a la dreta de la pàgina del projecte). Llavors canvia el git clone de l'inici i canvia l'adreça per la de la teva còpia que has fet (hauria de ser algo com https://github.com/elmeusuari/welcome).

 1. Crea't un usuari a github.com i notifica el professor el teu nickname perquè t'inclogui al grup de treball.
 2. Instal·la git i php amb
  $ sudo apt install git php
 3. Descarrega el projecte Welcome en el teu PC local:
  1. Si ets alumne del Terradas:
   $ git clone https://github.com/aws2/welcome
  2. Si no ho ets, fes un Fork del projecte i te'l descarregues amb:
   $ git clone https://github.com/elmeuusuari/welcome
 4. Entra al directori de treball del repo local:
  $ cd welcome
 5. Engega l'aplicació en local executant el servidor integrat de PHP:
  $ php -S 0:8080
 6. Accedeix a la web per http://localhost:8080 i comprova que funciona. Veuràs que al clicar la foto d'un alumne apareix el seu «profile».
 7. Afegeix la teva foto a la carpeta img/ i el teu HTML a la carpeta profile/.
 8. Comprova que a la web es veu la teva foto i que s'accedeix al profile.
 9. Afegeix els dos nous arxius al sistema de control de versions:
  $ git add .
 10. Comprova que els arxius han estat incorporats amb
  $ git status
 11. Consolida els canvis al repositori local
  $ git commit -a
 12. Crea't un personal token anant a
  Github -> Settings -> Developer settings -> Personal access tokens
 13. Puja els canvis al repositori principal.
  $ git push

Per mes info i xuleta pràctica pots consultar: https://cacauet.org/wiki/index.php/Git:_comandes


Per guardar el token i no haver de repetir credencials

Per ho haver de posar tota l'estona el token que hem creat com a credencial activem la cache:

$ git config --global credential.helper cache


Crear un nou repositori

Cal distingir clarament entre el repositori local i el repositori remot.

Per crear un repositori local ho farem mitjançant git init , però primer cal crear la carpeta de projecte. Després podrem afegir arxius amb git add i pujar-los a un repositori remot amb git push.

Per crear un repositori remot dependrà del proveïdor que l'hostatgi. Entre d'altres, les opcions que tenim son:

 • Github.com
 • Gitlab.com
 • Un servidor nostre amb accés per SSH

Cada proveïdor té les seves eines, entre elles es pot fer via web. Però sempre ens serà molt útil disposar d'eines CLI (Command Line Interface). Github és la web més popular per hostatjar repositoris gratuïtament i té la eina gh https://cli.github.com/

En Debian/Ubuntu la podem instal·lar amb:

$ sudo apt install gitsome

I després ja ens podem logar. Caldrà que creem un personal access token a la web de Github.com.

$ gh configure

A partir d'aquí podrem crear un repositori remot a Github. Tenim un parell d'opcions:

$ gh repo create <elmeurepo>

Amb això ens crearà un repositori remot, però ens falta lligar el repositori remot amb un de local, i omplir els continguts. Si visiteu la URL del nou repo de Github, allà mateix us apareixerà una «xuleta» de com fer-ho:

https://github.com/elmeuusuari/elmeurepo

En concret, fixeu-vos en la més important:

$ mkdir elmeurepo
$ cd elmeurepo
$ git init
$ git add README.md  # suposant que hem creat un fitxer README.md
$ git commit -m "primer commit"
$ git branch -M main
$ git remote add origin https://github.com/elmeuusuari/elmeurepo
$ git push -u origin main

Fixeu-vos en git remote add origin … que és la que enllaça el repo local i el remot.


Treballar amb branques

Cal tenir en compte i distingir les branques locals i les branques remotes, perquè no son les mateixes.

La comanda bàsica per veure les branques locals és:

$ git branch

Per veure totes les branques, locals i remotes fem:

$ git branch -a

Per crear una nova branca local ho fem amb: (ULL! Això només la crea, però no l'estem utilitzant encara)

$ git branch newbranch

Per canviar-nos a la nova branca:

$ git checkout newbranch

Ara podem pujar la nova branca amb:

$ git push -u origin newbranch

Configuració de branques locals i remotes

Molt imporant tenir en compte que una branca local no té perquè coincidir amb el nom de la branca remota.

Quan fem el procediment anterior (crear una branca remota des d'una local), automàticament ens ha creat una branca remota amb el mateix nom, i les enllaça perquè la local segueixi la remota. Aquesta situació, però, és configurable.

Per veure com estan enllaçades les branques i el repositori podem inspeccionar l'arxiu .git/config


Merge

Una bona referència: documentació Atlassian sobre Git Merge.

Sempre que fem un git pull es fa un merge automàticament. Per tant, aneu al tanto amb aquestes operacions. Potser és més convenient utilitzar git fetch, mirar els canvis que s'han introduït, i si s'entén que estan bé, procedir al git merge.

Abans de fer un merge convé repassar com està l'arbre de versions, per exemple amb un:

$ git log --graph --all --oneline

El merge és una operació que comporta riscos potencialment. Qui faci un merge (típicament un responsable) es pot trobar amb diversos tipus d'errors:

 • Conflicte de versions: significa que a l'hora de barrejar el codi, Git ha detectat que les dues branques o versions tenen línies amb canvis simultanis incompatibles. Qui faci el merge haurà de decidir què fer, si triar una de les versions o fer una barreja de les dues. Caldrà que es revisin el arxius marcat amb conflicte, que ens mostraran les diferències amb algo tipus:
  <<<<<<< HEAD
    Versió que teniem a la branca.
  =======
    Versió que estem fusionant.
  >>>>>>> manolo
 • El codi deixa de compilar: potser cada canvi per separat no donava errors i funcionava, i el merge no indica conflicte, però al ajuntar-los el codi deixa de compilar. Caldrà examinar què està passant i posar remei per part dels desenvolupadors responsables.
 • L'aplicació aparentment arrenca correctament però una funcionalitat falla: per detectar aquesta situació el més còmode és disposar de tests automatitzats. Si no, és comprensible que després de cada merge caldrà comprovar totes les funcionalitats a mà.

Per procedir a un merge podem seguir les següents passes:

Descarregar els canvis dels altres desenvolupadors (farem git fetch i no git pull per evitar merges automàtics abans de comprovar els canvis):

$ git fetch

Comprovar els canvis mirant l'arbre de versions:

$ git log --graph --all

Anar a la branca destí:

$ git checkout <desti>

Unir la branca <origen> amb la branca <desti>:

$ git merge <origen>

Si surten conflictes, resoldre'ls amb les eines adequades (IDE, compiladors, etc.).

Caldrà fer de nou totes les proves (tests) pertinents (automatitzades o no).

Per finalitzar el merge, fer un commit i un push:

$ git commit -am "merge branca origen"

I pujar els canvis:

$ git push


Git submodules

Sovint necessitem tenir submòduls, és a dir, dependències del projecte principal, per exemple, llibreries, que cal incloure perquè el projecte principal funcioni.

Referències:

Prenent el cas que tinguem un projecte Desktop i una llibreria Lib, amb els seus repos independents cadascun ja creats, podem incloure Lib dins de Desktop fàcilment.

Entrem a la carpeta de Desktop i fem:

$ git submodule add https://github.com/.../Lib
$ git commit -am "add lib submodule"
$ git push

Ens apareixerà la carpeta Lib amb el contingut del repo ja clonat.

Clonant de nou un repo amb dependències (submodules)

A partir d'ara, quan clonem el projecte principal en una nova ubicació, ens apareixerà la carpeta Lib, però estarà buida. Caldrà que inicialitzem els submòduls des de l'arrel amb:

$ git submodule init

I després podem entrar a cadascuna de les llibreries i descarregar el codi pertinent:

$ cd Lib
$ git submodule update 


Fer que git recordi les credencials

Aquest article explica com evitar que git ens vagi demanant les credencials repetidament quan treballem per línia de comandes.

Resumint, es pot fer així:

git config --global credential.helper store
git config --global credential.helper cache

No és molt recomanable deixar la cache permanentment.

Si volem limitar la cache durant 10 minuts (600 segons) es pot fer amb un timeout:

git config --global credential.helper 'cache --timeout=600'


git.txt · Darrera modificació: 2022/01/28 15:59 per enrique_mieza_sanchez